RESEARCH PAPER
WSTĘP DO ANALIZY EKONOMICZNEJ W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):147–150