RESEARCH PAPER
O ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W CZECHOSŁOWACJI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):103–118
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600