RESEARCH PAPER
PRÓBA ZASTOSOWANIA SCHEMATU TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):91-102
 
Journals System - logo
Scroll to top