RESEARCH PAPER
W SP[RAWIE WŁAŚCIWYCH ZASAD ORGANIZACJI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Rolnictwa Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):79-90
 
Journals System - logo
Scroll to top