RESEARCH PAPER
W SP[RAWIE WŁAŚCIWYCH ZASAD ORGANIZACJI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Rolnictwa Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):79–90