RESEARCH PAPER
TRANSPORT WEWNĘTRZNY W GOSPODARSTWIE WIELKOROLNYM
 
More details
Hide details
1
Politechnika Szczecińska
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):63–78
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600