RESEARCH PAPER
TRANSPORT WEWNĘTRZNY W GOSPODARSTWIE WIELKOROLNYM
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Szczecińska
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):63–78