RESEARCH PAPER
CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA KONTRAKTOWANĄ PRODUKCJĘ W INDYWIDUALNEJ GOSPODARCE ROLNEJ
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Łódź
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):49–62