RESEARCH PAPER
POWSZECHNY SPIS ROLNY 1960 ROKU NA TLE ZADAŃ STATYSTYKI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):30–48