RESEARCH PAPER
WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):3-29
 
Journals System - logo
Scroll to top