RESEARCH PAPER
ANALIZA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW ICH PRODUKCJI
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):147-152
 
Journals System - logo
Scroll to top