RESEARCH PAPER
ANALIZA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW ICH PRODUKCJI
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):147–152