RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWOŚCIĄ PODAŻY (NA PRZYKŁADZIE JAJ)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):142-146
 
Journals System - logo
Scroll to top