RESEARCH PAPER
SPADEK POGŁOWIA KOŃSKIEGO W ROLNICTWIE KRAJÓW EUROPEJSKICH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):133-136
 
Journals System - logo
Scroll to top