RESEARCH PAPER
SPADEK POGŁOWIA KOŃSKIEGO W ROLNICTWIE KRAJÓW EUROPEJSKICH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):133–136
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600