RESEARCH PAPER
WPŁYW ZMIAN CEN I DOCHODÓW NA KONSUMPCJĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):33–44