RESEARCH PAPER
ROLA KONIUNKTURY NA TRZODĘ W KSZTAŁTOWANIU SPOŻYCIA MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1949-1958
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):16–32