RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY WZROSTU PRODUKCJI ROLNEJ W LATACH 1961-1975
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):3–15
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600