RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY WZROSTU PRODUKCJI ROLNEJ W LATACH 1961-1975
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):3-15
 
Journals System - logo
Scroll to top