RESEARCH PAPER
PROBLEMY ROLNICTWA FRANCUSKIEGO
 
More details
Hide details
1
Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych Paryż
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):85–93