RESEARCH PAPER
PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PRZECIĘTNYCH RÓŻNIC DO REJONIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJ. RZESZOWSKIM
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła ekonomiczna Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-08
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):35-56
 
Journals System - logo
Scroll to top