RESEARCH PAPER
PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PRZECIĘTNYCH RÓŻNIC DO REJONIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJ. RZESZOWSKIM
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła ekonomiczna Kraków
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):35–56