Archive
5/1962 vol. 53
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):1
 
RESEARCH PAPER
 

SYNTETYCZNE MIERNIKI GOSPODARKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):3–18
 
RESEARCH PAPER
 

GŁÓWNE ZASADY METODY OPTYMALNEGO PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W SOCJALISTYCZNEJ GOSPODARCE PLANOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):19–34
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PRZECIĘTNYCH RÓŻNIC DO REJONIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJ. RZESZOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):35–56
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM DOCHODÓW W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):57–64
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):65–78
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW MECHANIZACJI NA EKONOMIKĘ GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):79–92
 
RESEARCH PAPER
 

ŹRÓDŁA DEFICYTU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):93–108
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO KRAJÓW RWPG W LATACH 1951-1961

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):109–125
 
RESEARCH PAPER
 

SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):126–134
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):135–139
 
RESEARCH PAPER
 

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWAMI ROLNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):140–144
 
RESEARCH PAPER
 

PERSPEKTYWICZNE OBLICZANIE PLONÓW W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):145–150
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEB NA PRODUKCJĘ I DOCHODY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):151–155
 
RESEARCH PAPER
 

PŁACA JAKO BODZIEC MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):156–159
 
RESEARCH PAPER
 

AUGUSTYN WOŚ: ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):160–168
 
RESEARCH PAPER
 

SOKOŁOWSKI - ODPŁYW LUDNOŚCI ZE WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):169–176
 
RESEARCH PAPER
 

SESJA POŚWIĘCONA ROLNICZYM PROBLEMOM RZESZOWSZCZYZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):177–184
 
RESEARCH PAPER
 

DRUGIE POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):185–189
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):193–205
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):207–209