RESEARCH PAPER
PROBLEMY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM DOCHODÓW W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Warszawa
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):57–64