Archive
4/1962 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):1
 
RESEARCH PAPER
 

WSTĘP

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):3–4
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

POZIOM I DYNAMIKA PRODUKCJI ROLNEJ W 1961 R. NA TLE PAROLETNIEJ TENDENCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):5–10
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ANALIZY TENDENCJI WZROSTOWEJ PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):10–26
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):26–33
 
RESEARCH PAPER
 

STRUKTURA ZASIEWÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):33–43
 
RESEARCH PAPER
 

BILANS ZBÓŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):43–53
 
RESEARCH PAPER
 

BILANS PASZOWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):53–64
 
RESEARCH PAPER
 

ROZWÓJ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):64–85
 
RESEARCH PAPER
 

DYNAMIKA MASY TOWAROWEJ I TOWAROWOŚCI PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):85–100
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):100–116
 
RESEARCH PAPER
 

SIELKOCHOZJAJSTWIENNAJA PRODUKCJA I PYNOK W 1956-1961 GODACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):117–123
 
RESEARCH PAPER
 

AGRICULTURAL PRODUCTION AND MARKET DURING YEARS 1956-1961

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):124–130
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):131–136