RESEARCH PAPER
SIELKOCHOZJAJSTWIENNAJA PRODUKCJA I PYNOK W 1956-1961 GODACH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):117–123