Archive

4/1962 vol. 52
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):1
 
RESEARCH PAPER
 

HELENA MARCZEWSKA - WSPOMNIENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):3-6
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY I NAWOŻENIA NA PLONY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):7-20
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ANALIZY MIĘDZYREGIONALNYCH RÓŻNIC DOCHODOWOŚCI JAKO PRZEJAWU RENTY RÓŻNICZKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):21-43
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OKREŚLENIA ELASTYCZNOŚCI ZASIEWÓW PSZENICY W REJONIE POZNAŃSKO-BYDGOSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):44-62
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEM TARYFOWY W PGR A PROBLEMATYKA BODŹCÓW EKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):63-82
 
RESEARCH PAPER
 

KORZYSTANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH Z USŁUG KÓŁEK ROLNICZYCH W ZAKRESIE MECHANIZACJI PRAC ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):83-98
 
RESEARCH PAPER
 

WYDATEK, NAKŁAD, KOSZT

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):99-101
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY I KOSZTY - PRODUKCJA I DOCHÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):102-108
 
RESEARCH PAPER
 

KATEGORIE PRODUKCJI, NAKŁADÓW I DOCHODÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):109-114
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):115-120
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O STRUKTURZE AGRARNEJ WOJ. WROCŁAWSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):121-126
 
RESEARCH PAPER
 

OBRÓT NIEKTÓRYMI PRODUKTAMI ROLNYMI W KRAJACH EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):127-141
 
RESEARCH PAPER
 

M. URBAN: PODSTAWY I METODY PORADNICTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):142-148
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):149-161
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO POLSKIE W LATACH 1958-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):162-219
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):221-223
 
Stats
 
Journals System - logo
Scroll to top