RESEARCH PAPER
UWAGI O STRUKTURZE AGRARNEJ WOJ. WROCŁAWSKIEGO
 
 
More details
Hide details
1
Wrocław
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):121–126