RESEARCH PAPER
OBRÓT NIEKTÓRYMI PRODUKTAMI ROLNYMI W KRAJACH EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):127–141