RESEARCH PAPER
M. URBAN: PODSTAWY I METODY PORADNICTWA ROLNICZEGO
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):142–148