RESEARCH PAPER
BADANIA MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-07
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):115-120
 
Journals System - logo
Scroll to top