RESEARCH PAPER
KATEGORIE PRODUKCJI, NAKŁADÓW I DOCHODÓW
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):109–114