RESEARCH PAPER
NAKŁADY I KOSZTY - PRODUKCJA I DOCHÓW
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-07
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):102–108