RESEARCH PAPER
WYDATEK, NAKŁAD, KOSZT
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-07
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):99–101