RESEARCH PAPER
KORZYSTANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH Z USŁUG KÓŁEK ROLNICZYCH W ZAKRESIE MECHANIZACJI PRAC ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):83–98