RESEARCH PAPER
PRÓBA ANALIZY MIĘDZYREGIONALNYCH RÓŻNIC DOCHODOWOŚCI JAKO PRZEJAWU RENTY RÓŻNICZKOWEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):21–43