RESEARCH PAPER
WPŁYW JAKOŚCI GLEBY I NAWOŻENIA NA PLONY
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):7–20
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600