RESEARCH PAPER
PRÓBA OKREŚLENIA ELASTYCZNOŚCI ZASIEWÓW PSZENICY W REJONIE POZNAŃSKO-BYDGOSKIM
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-07
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):44-62
 
Journals System - logo
Scroll to top