RESEARCH PAPER
PRÓBA OKREŚLENIA ELASTYCZNOŚCI ZASIEWÓW PSZENICY W REJONIE POZNAŃSKO-BYDGOSKIM
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-07
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):44–62