Archive

3/1962 vol. 51
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):1
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEM ŚRODKÓW OBROTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):3-26
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEMY GOSPODARCZE I KIERUNKI PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE POZNAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):27-44
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ REAKCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH NA ZMIANY CEN NA RYNKU MIĘSNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):45-64
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METOD EKONOMICZNO-ROLNICZEJ OCENY TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):65-82
 
RESEARCH PAPER
 

WYDATKOWANIE PRACY W ROLNICTWIE GRUP ZAWODOWO-CZYNNEJ LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):83-98
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRZY RÓŻNYM POZIOMIE INTENSYWNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):99-110
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE STATYSTYKI I ANALIZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):111-113
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):131-138
 
RESEARCH PAPER
 

WZROST EKONOMICZNY A PROJEKTOWANIE POPYTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):139-147
 
RESEARCH PAPER
 

METODY PORÓWNANIA PRACY I DOCHODÓW Z PRACY W ROLNICTWIE I POZA ROLNICTWEM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):148-157
 
RESEARCH PAPER
 

SPRAWY ROLNICTWA W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):158-162
 
RESEARCH PAPER
 

CENY A PODAŻ TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1952-1959 W WOJ. POZNAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):163-166
 
RESEARCH PAPER
 

GŁÓWNE PROPORCJE RYNKU ZBOŻOWEGO W POZNAŃSKIEM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):167-170
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMIKA ROLNICTWA I POLITYKA ROLNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):171-175
 
RESEARCH PAPER
 

MILHAU I., MONTAGNE R.: L`AGRICULTURE AUJOURD`HUI ET DEMAIN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):176-180
 
RESEARCH PAPER
 

XI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EKONOMISTÓW ROLNYCH W MEKSYKU (CUERNAVACA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):181-183
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):184-185
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):186-196
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):197-199
 
Journals System - logo
Scroll to top