Archive
3/1962 vol. 51
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):1
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEM ŚRODKÓW OBROTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):3–26
 
RESEARCH PAPER
 

SYSTEMY GOSPODARCZE I KIERUNKI PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE POZNAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):27–44
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ REAKCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH NA ZMIANY CEN NA RYNKU MIĘSNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):45–64
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METOD EKONOMICZNO-ROLNICZEJ OCENY TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):65–82
 
RESEARCH PAPER
 

WYDATKOWANIE PRACY W ROLNICTWIE GRUP ZAWODOWO-CZYNNEJ LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):83–98
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRZY RÓŻNYM POZIOMIE INTENSYWNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):99–110
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE STATYSTYKI I ANALIZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):111–113
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):131–138
 
RESEARCH PAPER
 

WZROST EKONOMICZNY A PROJEKTOWANIE POPYTU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):139–147
 
RESEARCH PAPER
 

METODY PORÓWNANIA PRACY I DOCHODÓW Z PRACY W ROLNICTWIE I POZA ROLNICTWEM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):148–157
 
RESEARCH PAPER
 

SPRAWY ROLNICTWA W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):158–162
 
RESEARCH PAPER
 

CENY A PODAŻ TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1952-1959 W WOJ. POZNAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):163–166
 
RESEARCH PAPER
 

GŁÓWNE PROPORCJE RYNKU ZBOŻOWEGO W POZNAŃSKIEM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):167–170
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMIKA ROLNICTWA I POLITYKA ROLNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):171–175
 
RESEARCH PAPER
 

MILHAU I., MONTAGNE R.: L`AGRICULTURE AUJOURD`HUI ET DEMAIN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):176–180
 
RESEARCH PAPER
 

XI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EKONOMISTÓW ROLNYCH W MEKSYKU (CUERNAVACA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):181–183
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):184–185
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):186–196
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):197–199