RESEARCH PAPER
PROBLEM ŚRODKÓW OBROTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNYM
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. F. Schillera, Jena (NRD)
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):3–26