RESEARCH PAPER
SYSTEMY GOSPODARCZE I KIERUNKI PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE POZNAŃSKIM
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):27–44