RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO BADAŃ REAKCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH NA ZMIANY CEN NA RYNKU MIĘSNYM
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):45–64