RESEARCH PAPER
W SPRAWIE METOD EKONOMICZNO-ROLNICZEJ OCENY TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):65–82