RESEARCH PAPER
WYDATKOWANIE PRACY W ROLNICTWIE GRUP ZAWODOWO-CZYNNEJ LUDNOŚCI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):83-98
 
Journals System - logo
Scroll to top