RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRZY RÓŻNYM POZIOMIE INTENSYWNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):99–110