RESEARCH PAPER
W SPRAWIE STATYSTYKI I ANALIZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):111–113