RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):131–138
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600