RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):131-138
 
Journals System - logo
Scroll to top