RESEARCH PAPER
EKONOMIKA ROLNICTWA I POLITYKA ROLNA
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):171–175