RESEARCH PAPER
SPRAWY ROLNICTWA W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):158–162