RESEARCH PAPER
CENY A PODAŻ TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1952-1959 W WOJ. POZNAŃSKIM
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):163–166