RESEARCH PAPER
PŁACA JAKO BODZIEC MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):156–159