RESEARCH PAPER
WPŁYW JAKOŚCI GLEB NA PRODUKCJĘ I DOCHODY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):151–155