RESEARCH PAPER
GŁÓWNE ZASADY METODY OPTYMALNEGO PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W SOCJALISTYCZNEJ GOSPODARCE PLANOWEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Węgierskiej Akademii Nauk Budapeszt
 
 
Publication date: 2018-03-08
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):19-34
 
Journals System - logo
Scroll to top