RESEARCH PAPER
SYNTETYCZNE MIERNIKI GOSPODARKI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-08
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):3-18
 
Journals System - logo
Scroll to top