RESEARCH PAPER
SYNTETYCZNE MIERNIKI GOSPODARKI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):3–18