RESEARCH PAPER
SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-08
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):126–134