RESEARCH PAPER
WPŁYW MECHANIZACJI NA EKONOMIKĘ GOSPODARSTWA ROLNICZEGO
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-08
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):79-92
 
Journals System - logo
Scroll to top